The laptop miracle

This is a story I find hard to believe. But since it happened to me, I have no choice. I was meeting friends in Gogol. Internet at home wasn’t working, so I went a bit earlier to do some work on my laptop in the cafe (almost any place in Moscow has wifi). Like it goes on evenings when you plan just to have one drink, I left the place at three o clock in the morning, drunk enough to forget my laptop.

The next morning I woke up by the ring of my phone. Some guy told me something about selling computer. I had no idea what he was talking about, told him he had dialled the wrong number and went to sleep again. Only then it occured to me that I left my laptop in Gogol. And that the guy that just called me probably stole it, and wanted to sell it back to me. My phone rang again. It was the same guy, telling me that he would call me later. He swore that he was not interested in money, what made everything even more puzzling, and told me that later in the morning, someone from the police would call me.

Now I was convinced that this guy not only took my laptop, but also wanted to rob me in some elaborate scam that involved ‘the police’. An hour later, ‘the police’ called, and gave me an address where I could pick up my computer.

I decide to go there anyway together with a friend. We decided not to go inside if there was not a police station on the address.

There was.

It turned out someone indeed took my laptop, which he tried to sell to one of the hordes of people that lurk around some specific place in Moscow to buy stolen goods. He chose exactly the one undercover cop that was posing as one of them. They first had to find out I was actually the owner of the laptop, which explained the mysterious phone calls.

They let their foreign guest do the paperwork in the reception hall, where my friend made this picture:

It’s blurry, but since he had to do this secretly I am happy it worked at all.

After the paperwork we were standing in the corridor with the undercover cop, seemingly without a point. The cop took my friend aside and told him the point: if I was still planning to show my ‘gratitude’ for his work. I put a 1000 rouble bill under the coat of my friend. The law abiding, crime busting undercover cop took the money and looked a bit disappointed.

When I came home I switched on my computer, it was in standby mode. I saw that either the thief or the cop had been playing Hearts on my computer. It was in the middle of a game.

4 reacties op The laptop miracle

 1. Reactie van Dorien

  Hoi Jelle,

  Ik moet altijd wel grinniken om jouw verhalen! Dat soort gebeurtenissen kunnen ook alleen in ex-Sovjetlanden gebeuren. Gelukkig heb je je laptop weer terug.

  Ben ook erg benieuwd naar je boek.

  Veel succes in Moskou,

  Dorien

 2. Reactie van cauger1025

  Jelle,
  Can’t wait for your work to be translated “to the Other Language,” as you’re quite a wordsmith, with a nice command of the pen.
  Your American,
  Kitty

 3. Reactie van Vanya

  Privat Jelle,

  Dank je voor jouw frisse, openhartige kijk op de stand van zaken in de voormalige Sovjetrepublieken. Basic affairs, some of them even quite remarkable, to be revealed, focussed on, in daily life. That's your strenght.

  Hans

 4. Reactie van Mark

  Beste Eighty,Je begrijpt iets niet. De hfdedoook is gebaseerd op een voorschrift in de Koran.De hfdedoook is een gebod in de Koran gericht aan mannen, die vrouwen moeten voorschrijven hun passies te beheersen en zich te bedekken. Dat gaat zo ver dat zelfs islamitische mannen mijn vrouw (die van huis uit moslim is, een islamitische naam heeft) in Nederland in het openbaar aanspreken op de lengte van haar rok. Op school (inburgering, ook in Nederland dus) wordt mijn vrouw door islamitische vrouwen te verstaan gegeven dat zij niet met mannen mag praten. Dit is de passage in de Koran:.. zeg tot de gelovige vrouwen .. dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hfdedoooken over haar boezem laten hangen, .. Als je de Koran serieus neemt, is jouw hfdedoook dus niet voldoende. Je zult alles wat niet zichtbaar hoeft te zijn moeten bedekken. Bovendien moet je je passies beheersen, terwijl uit jouw verhaal niet bepaald blijkt dat je je inhoudt. ”˜Islamicious!’ is een heftige expressie, geen ingetogenheid zoals een vrouw betaamt die haar passies onder haar hfdedoooken houdt.Je bergijpt nog iets niet. In Nederland heeft iedereen vrijheid van meningsuiting, religie, overtuiging, vereniging enzovoort. Maar uitsluitend behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Dat betekent, dat het verboden is een oproep te doen om in strijd met het strafrecht te handelen. De Koran doet dat wel. In de Koran staan passages waarin opgeroepen wordt de Joden, Christenen en anderen te doden indien zij zich niet aan de Islam onderschikken.Uitingen in het openbaar, zoals de hfdedoook waar jij voor hebt gekozen, geven de boodschap ”˜ik sta achter de Koran en ik leef naar voorschriften in de Koran’. Dat wil dus ook zeggen, dat je met je hfdedoook meedeelt achter het doden van Joden, Christenen en anderen die zich niet aan de sharia willen onderschikken te staan. Dat is een verschil met iemand die katholiek is en een bescheiden kruisje aan een ketting om de nek draagt. De betekenis daarvan is niet, dat de persoon achter een oproep tot doden van een andere groep van de bevolking staat.De vrijheden die in de Grondwet staan beperken zich tot het prive9-domein, dat is bijvoorbeeld ook het domein van de vereniging. In de openbaarheid gelden de wetten en regels van de Staat. Thuis mag ik een T-shirt aantrekken met het opschrift ”˜Dood alle Christenen! Het zijn varkens! Ze zijn het niet waard te leven!’. Op straat mag ik dat niet. Als het goed is, word ik dan gearresteerd en berecht. Het is dus niet zo dat de Grondwet je beschermt in al je doen en laten, althans niet in het openbaar. Daar beschermt de Grondwet onze samenleving en niet jou.Het is vervelend, maar tussen jouw enthousiasme voor de hfdedoook en niet-moslims en seculieren in Nederland staat de Koran. Iedereen die zich verdiept in de betekenis van jouw hfdedoook, met andere woorden de Koran leest, stuit niet alleen op de oproepen tot niet-vriendschap met en zelfs het doden van Joden, Christenen en anderen, maar ook op het afhakken van handen, slaan van vrouwen en nog veel meer. Je zult afstand moeten nemen van (tenminste deze passages in) de Koran om de hfdedoook te kunnen dragen zonder deze inherente boodschap.Alleen dan heeft de hfdedoook niet meer de ”˜islamicious’ boodschap! De discussie is overigens niet nieuw. Het komt meer voor dat een kledingstuk gekoppeld is aan een boodschap. Als die boodschap niet in strijd is met het strafrecht, kan dat kledingstuk gewoon in het openbaar gedragen worden. Met de hfdedoook die gebaseerd is op het gebod in de Koran aan mannen, dat zij vrouwen moeten voorschrijven hun passies te beheersen en zich te bedekken, kun je in Nederland met goed fatsoen niet in het openbaar verschijnen. Zeker niet als je zelf al aangeeft dat de hfdedoook symbool is van ”˜ik sta achter de Koran en leef ernaar’. Jan

Reageren